In deze leeftijdsgroep verandert er heel veel. Alle nog niet gewisselde melkelementen worden vervangen door blijvende kiezen. Achterin komen er ook nog 4 kiezen bij. Begeleiding in de doorbraak en eventuele extracties van melkelementen is nu erg belangrijk. De blijvende kiezen worden preventief geseald. Cariës en erosie zijn de gevaren voor het jonge en nog niet volledig geharde glazuur. De röntgendiagnostiek wordt individueel vastgesteld tijdens de periodieke controle. De frequentie varieert tussen om de 6 maanden bij een hoog cariës risico tot om de  3 jaar en soms nog langer. De nieuwe kiezen gaan hun plaats nu innemen en de noodzaak van een beugel wordt nu echt duidelijk. Er kan ook een rontgenfoto nodig zijn om de doorbraak te observeren of als er orthodontische extracties moeten plaatsvinden.

Voedingsadviezen zijn gericht op het voorkomen van erosie en cariës. Jongeren van nu drinken heel vaak uit blik. Het glazuur van de voortanden en het oppervlak van de kiezen wordt door de zuren in de frisdranken direct opgelost. Uit onderzoek blijkt dat het verdwijnen van glazuur in 2 jaar tijd zelfs meer dan 50 % kan zijn.

Er is een erosie score die op het zorgplan wordt genoteerd.