Bij een hoog cariës risico bepalen we elke halfjaarlijkse controle of het maken van  foto’s nodig zijn. De cariës gevoeligheid is zeer individueel en afhankelijk van de mondhygiëne, de weerstand van het glazuur, de eventueel aanwezige erosie en het omgaan van de patiënt met voedsel, etsende en zoete vloeistoffen Door deze aanpak kunnen we goed zien of een cariës laesie stabiel is of dat er juist een toename is van de cariës. Het zorgplan loopt al jaren mee en wordt gecontinueerd.