Preventie voor de blijvende kiezen door middel van sealen(beschermlaagje) en fluorapplicatie op indicatie van het cariës risico. Na het mondonderzoek wordt de röntgendiagnostiek zo veel mogelijk individueel afgestemd op de bevindingen van de tandarts. Bij een lage cariës activiteit worden er slechts sporadisch röntgenfoto’s gemaakt. Bij een hoog cariësrisico zal de frequentie van rongendiagnostiek daarop worden aangepast. We maken regelmatig digitale tandenfoto’s met een digitaal fototoestel om de karakteristieken van de tanden vast te leggen en eventuele erosie te kunnen aantonen.

Poetscontrole door middel van kleuren van de plak op de tanden en een bijbehorende plakscore. Deze score hoort onder de 20 % te zijn. De score wordt bij onvoldoende goede mondhygiëne herhaald tot we weten dat het goed gaat. Uw kind komt dan vaker terug.

Vanaf 9 jaar start de 2e wisselfase deze wisseling wordt beoordeeld. We geven adviezen en kijken of orthodontie kan worden verwacht. Bij het vermoeden van ontbrekende blijvende elementen volgt röntgenonderzoek.