Bij volwassenen werken we met een zorgplan. De onderdelen die in het zorgplan worden genoteerd zijn;

  • Opnamedatum en inschrijvingsjaar en naam van uw vorige tandarts
  • Medische anamnese samengevat en met ASA score 1, 2, ,3, 4 of 5
  • Gezondheid van het tandvlees en daarop gerichte controle interval met of zonder mondhygiëniste of preventieassitente.
  • De cariësactiviteit.

Belasting van het gebit met slijtage en graad van erosie. De tandleeftijd ten opzichte van de echte leeftijd.

  • Slijtage als gevolg van parafuncties als nagelbijten knarsen klemmen penkauwen wangbijten
  • Zuurhoudende voeding, veel fruit, zure dranken, zure medicijnen

De motivatie en wensen voor gebitsbehoud.

Doel van het gebit en te volgen stappenplan om dat te bereiken, met de financiele consequenties.

Bijzonderheden. zoals beroep hobby’s opleiding etcetera

Te besteden tandheelkundig budget per jaar met vergoeding door de verzekeraar.

Welk cijfer geeft u aan uw gebit?

Wat kunnen wij doen om dit cijfer in ieder geval met 2 punten te verhogen?